СООПШТЕНИЕ
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

На ден 22.02.2019 (петок) кандидатот Лабоски Кристијан ќе го брани својот завршен труд со наслов "Пиометра кај кучки и мачки" ментор доц.д-р Никола Караболовски

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 11 часот.

Деканат

 

 

 

На ден 26.02.2019 (вторник) кандидатот Златко Тековски ќе го брани својот завршен труд со наслов "Профитабилност и економска рентабилност во фармското производство на кравјо млеко од расата холштајн-фризиска во битолскиот дел на пелагонија" менторВонр.проф.д-р Билјана Петровска.

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 12 часот.

Деканат