Упис на зимски семестар 2018/2019
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Студентите се должни за упис на зимски семестар(втора,трета,четврта и петта година) да се пријават од 24.09-28.09.2018. За секое задоцнување после овој рок студентите се должни да уплатат износ од 500 денари плус пресметаниот износ на партиципација.