Анатомија 2
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Резултати од испитот Анатомија 2 одржан на 11.09.2018 година

Положиле:

1. Досие 229 (9)

2. досие 216 (6)

3. досие 238 (6)

4. досие 232 (7)

5. досие 237 (6).

Доц. д-р. Мими Ристевски ДВМ.