Конкурс за II уписен рок
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

ЛИНК

 

Пријавување на кандидатите 13 и 14.09.2018

Објавување прелиминарна ранг-листа 18.09.2018

Објавување решение за прием на кандидатите 20.09.2018

Запишување на кандидатите 21.09.2018