Резултати Анатомија
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Резултати од испитот по Анатомија 1 и Анатомија 2, одржан на 22.06.2017

Анатомија 1

Положила кандидатката со број на досие 208 – 6 ( шест)

Анатомија 2

Положиле кандидатите:

Број на досие 159 – 6 (шест)

Број на досие 223 – 7 (седум)

Битола 28.06.17                                                                                 Предметен асистент

Др.сци.  Мими Ристевски ДВМ.