Прва генерација апсолвенти
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА АПСОЛВЕНТИ - ДОКТОРИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА