Документи за пракса
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Се известуваат студентите на Ветеринарен факултет - Битола дека потребни се следните документи за изведување на практичната настава:

 

- од документот ДНЕВНИК им треба насловната страна и 40 копии од другата страница (за студентите од I до IV година)
- од документот АМБУЛАНТНА КЛИНИКА им треба насловната и 20 копии од втора и трета страница (само за студентите од IV година)