ИНФОРМАЦИЈА
 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 2. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 3. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 5. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 6. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 7. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 8. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 9. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 10. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 11. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 12. Известување

  читај повеќе >>>>
 13. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 14. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 15. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 16. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 17. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 18. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 19. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 20. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 21. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 22. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 23. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 24. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 25. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 26. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 27. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Заради информираност на студентите се обновува дека организирање на колоквиумите се на следен начин:

- 10 прашања со заокружување (избор од 3 одговори)

- 5 прашања со дополнување

- 5 прашања со конкретни одговори


Студентот нема право на потпис

1. Ако нема положено колоквиум од вежби

2. Ако нема завршено практичен дел од испит (дозволено пречекорување -2 вежби)

3. Ако нема предадено семинарска работа