CV - Маја Гацовска
 1. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 2. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 3. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 5. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 6. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 9. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 10. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 11. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 12. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 13. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 16. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 17. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 18. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 19. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 20. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 21. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 22. Известување

  читај повеќе >>>>
 23. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 24. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 25. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 26. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 27. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 28. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 29. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 30. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 31. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 32. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 33. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 34. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 35. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 36. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 37. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

М-р Маја Гацовска

Наставно-научно звање: Асистент

Предмет: Микробиологија и имунологија

Дата на раѓање: 02.05.1982

Домашна адреса: ул ,,Епинал,, бр. 19 – Битола 7000, Македонија

Тел.: на работа: + +389 47 228899  lok.23

Е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:

 

Магистерски студии:

2004-2006 магистерска програма по вирусологија, оддел Вирусологија, Биолошки Факултет, Софиски Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Софија,   Р. Бугарија.

Магистерска теза: ,,Ефект на метални комплекси одделно или во комбинација со Ацикловир спрема ХСВ-1 и ХСВ-2, in vitro


Додипломски студии:

2000-2004 Молекуларна биологија, Биолошки Факултет,  Софиски Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Софија,   Р. Бугарија.


Средно образование:

1996-2000 Гимназија ,,Јосип Броз Тито“, Битола.

 

Вработување и работно искуство:

 

2010 – Асистент по микробиологија и имунологија, Ветеринарен факултет Универзитет ,,Св Климент Охридски”, Битола.

2006-2007 - Бугарска академија на науките, институт по микробиологија ,,Стефан Ангелов”, оддел по Вирусологија, Софија, Р. Бугарија – како вирусолог- помошник истражувач.

 

Научно истражувачка дејност:


 • “Papillomaviral infection and cervical cancer in Bulgarian patients diagnoses classified as high- grade displasia”; Petar Grozdanov, Maya Gatzovska and Angel S. Galabov. Fifth Balkan Congress of Microbiology – Microbiologia Balkanica 2007, October 24-27 2007, Budva, Montenegro.
 • ,,Улогата на бистиосемикарбазионите. Маја Гацовска, Нели Вилхелмова, Стојан Шишков. Работилница за биолошката активност на металите и металните соединенија, Институт за експериментална патологија и паразитологија, Бугарска Академија на Науките, 2-3 хоември, Софија.

 • ,,Effekt of tiosemikarbazones on Herpes Simplex virus 1 and Herpes Simplex virus 2, in vitro”, M.Gatzovska, N. Vilhelmova , S. Shishov , A.S.Galabov and P. Souza, 11-ти конгрес на Микробилолозите во Бугарија, 5-7 октомври 2006, Варна.

Обука за ELISA и Имуноблот методите применети за Хепатит Ц и хепатит Б вируси, вируси 24-26 Април 2007, Завод за јавно здравје, Ниш, Р Србија.

Обука за усвојување на MALDI –TOF методот, Медицинска Академија Софија.

Работилница за софтверски системи за статистичка обработка на податоци и нивна презентација (2010)


Интерес во науката:


 • Молекуларни механизми на вирусната репликација и патогенезата на вирусните заболувања. ”Вирус-вирус” и “вирус-клетка” заемни дејства
 • Kултури на клетки и пилешки ембриони
 • Молекуларни методи- PCR метод, хибридизација Northern blot, Western blot, Southern blot анализи
 • Серолошки методи - ELISA, имуноблот
 • Хроматографски техники
 • Механизми за контрола и регулација на имуниот одговор. Имунолошки методи –имунофлуорисценција
 • Скрининг на антивирусни соединенија со природно или вештачко потекло
 • Антивирусна терапија. Механизми на антивирусните препарати. Комбиниран ефект на антивирусни супстанции.