CV - Наташа Пејчиновска
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek
Наташа Пејчиновска

Дата на раѓање: 02.04.1976

Тел.: на работа: + +389 47 228899 lok.24

Е-mail adress: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


 

 

 

 

 

 

 

Образование


Средно образование

СОЗУ„Кузман Шапкарев“ - Битола - Насока-Ветеринарен Техничар (1990 - 1994)

Високо образование

Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје - Факултет за Ветеринарна медицина (1995 - 2007)

Стручен назив: Дипломиран Доктор по ветеринарна медицина (Со постигнат просечен успех 8.00)

 

Моментално вработување


- Асистент на предметот Хистологија и ембриологија при Ветеринарен Факултет Битола. (2009 год)

- Тековни Докторски студии на Департментот за ветеринарна медицина при Факултетот за земјоделски науки во Нови Сад  Р.Србија.