РЕПРОДУКЦИЈА И В.О

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОЛОКВИУМОТ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ РЕПРОДУКЦИЈА И В.О., ОДРЖАН НА 16.06.2020   Ред.бр. бр.индекс Поени 1. 241 33 2. 232 14 3. 216 19 Кандидатите кои имаат освоено повеќе од 21 поен успешно го положиле првиот колоквиум. Оние кои освоиле помалку можат да полагаат поправен колоквиум кој ќе биде дополнително закажан. Консултации и увид во тестовите […]

Генетика

Полагање на 2 – р  Колоквиум по предметот Генетика на 12.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 259 38   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   12.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски    

Зоологија

Полагање на 2-р  Колоквиум по предметот Зоологија на 10.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 257 26 2. 259 30 3. 265 27   4. 268 24   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   10.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Хранителни, лековити и отровни растенија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Хранителни, лековити и отровни растенија на 08.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 266 10 2. 268 11   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   08.06.2020г.   Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски    

Генетика

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Генетика на 04.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 259 37   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   04.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Резултати Зоологија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Зоологија на 01.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 257 28 2. 259 31 3. 265 23 4. 266 17 5. 268 22   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   01.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

placeholder
Резултати Анатомија

Резултати од испит Анатомија 1 1. Досие бр. 259 ………. 9 ( девет) Резултати од испит Анатомија 2 1. Досие бр. 247  …………….. 6 (шест) 2. Досие бр. 250   …………….. 6 (шест) Битола 10.02.2020                                   Предметен професор                                                          Доц.др. Мими Ристевски ДВМ.