Известување

Известување Пријавување за јануарско-февруарска сесија: 23 12.2019   до  30 12.2019      Студентите се должни да уплатат износ од 15 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по прв пат) или 315 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по втор пат,трет пат или понатаму) и 50 […]