Известување

Известување Во согласност со препораките од УКЛО, за адаптација на одржувањето на наставата во текот на периодот кога студентите се ослободени од настава за време на кризната ситуација со Корона вирусот,  студентите се обврзуваат да ги контактираат по електронски пат (е-mail) предметните професори на секој од предметите за кои стекнале право на упис во летен семестар во академската […]

Известување

Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Ветеринарен Факултет: Доц. д-р Петар Додовски, продекан за настава, e-mail: petar.dodovski@uklo.edu.mk Билјана Димитровска, Референт за студентски прашања, e-mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ Се известуваат студентите од трета и четврта година кои ги запишале предметите ” Биологија и патологија на риби ” и ” Болести на живина 2″ кај Проф др Стојмир Стојановски дека воведно предавање и по двата предмети ке се одржи на 28 02 2020 (петок) во 10 и 30. Присуството е задолжително од предметниот професор

Известување

Се известуваат студентите од трета и четврта година кои ги запишале предметите “Биологија и патологија на пчели” и ” Радиобиологија и радијациона хигиена” кај Проф др Гоце Костовски, воведно предавање по двата предмети професорот ке се одржи на 26 02 2020 во 9 и 30. Присуството е задолжително.

placeholder
Резултати Анатомија

Резултати од испит Анатомија 1 1. Досие бр. 259 ………. 9 ( девет) Резултати од испит Анатомија 2 1. Досие бр. 247  …………….. 6 (шест) 2. Досие бр. 250   …………….. 6 (шест) Битола 10.02.2020                                   Предметен професор                                                          Доц.др. Мими Ристевски ДВМ.