placeholder
Резултати Анатомија

Резултати од испит Анатомија 1 1. Досие бр. 259 ………. 9 ( девет) Резултати од испит Анатомија 2 1. Досие бр. 247  …………….. 6 (шест) 2. Досие бр. 250   …………….. 6 (шест) Битола 10.02.2020                                   Предметен професор                                                          Доц.др. Мими Ристевски ДВМ.

Известување

Се известуваат студентите дека се должни да си ги подигнат документите од средно образование (диплома, сведителства и останати пропратни документи во оргинална форма) од службата за студентски прашања.

44004586_z5lJ_ifuvuL4fnDXduqvJdRA-nyc5CH0_snbx7MdD6Y
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ На ден 27 12 2019 со почеток во 11 часот, кандидатот Ангелина Огненовска, ќе го брани дипломскиот труд со наслов ” Значење на клиничката слика и базичната хематолошка анализа при дијагностика на Лајшманиоза кај кучиња”. Одбраната ќе се одржи во предавална број 4 на Ветеринарен факултет Битола.