Известување

Известување  вториот термин во јунската сесија за полагање на испитите кај Проф Д-р Стојмир Стојановски, се презакажува за 16 07 2020 (четврток). Од предметен професор

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Во согласност со глава II точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 […]

Известување

Во согласност со одлуката донесена на ННС на Ветеринарен факултет Битола од 01 06 2020, студентите кои го запишале осми и десетти семестар во академската 2019/20 год. им се овозможува реализацијата на предметите Амбулантна клиника 1 (осми семестар) и Амбулантна клиника 3 (десетти семестар), по личен избор да ја остварат во текот на летниот период […]

Покана за доставување на понуди за набавка на лабораториска опрема

Покана, За доставување на понуди за набавка на: Лабораториска опрема за анализа на квалитет на млеко во рамките на проектот  „Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци одгледувани во меѓугранична зона” со акроним : PAPESHE  (W.P.3, D 3.4.2). Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола, распишува јавен тендер за доделување на договор за набавка на лабораториска […]

Известување

Известување Согласно одлуката донесена на ННС на ден 01 06 2020 за реализација на испитите во јунскиот испитен рок, студентите имаат право на избор за полагање на испитот со физичко присуство или on line полагање.       Студентот има обврска електронски (e-mail) да го извести предметниот професор за изборот на начинот на реализација на испитот најдоцна 3 дена пред датумот на полагање. pozdrav

Протокол за online полагање

Протокол за online полагање On line полагањето на студентите може да им биде овозможено и при можноста за полагање со физичко присуство на студентот, но само после образложено писмено барање од страна на студентот доставено по е-пошта најмалку 3 дена пред закажаниот термин за полагање, кое треба да биде одобрено од страна на наставникот, а […]