Февруарска испитна сесија

Известување Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “СВ. Климент Охридски” Битола, февруарската испитна сесија е предвидено да трае од 25 01 до 13 02 2021 со вклучени два термини за испит. Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 18 01 до 22 01 2021   Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активен студент (запишан зимски […]

Известување

Терминот за полагање на предметите кај Доц.д-р Талија Христовска во ноемвриска сесија се одложува за 20 11 2020. За начинот на полагање студентите да го контактираат предметниот професор.                                                       […]

Известување за ноемвриска сесија

Известување за колквиумската недела и ноемврискиот испитен рок Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, ноемвриската сесија ке биде во терминот од 09 до 20 2020 со право на еден термин за полагање. Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со […]

Известување за колквиумската недела и септемврискиот испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со почеток  од 17 08 до 28 08 2020.  Право на полагање на колоквиум имаат студентите кои го запишале и слушале предметот во текот на летниот семестар.  Септемврискиот испитен рок согласно академскиот календар е предвидено да […]

Септемвриски испитен рок

Известување   Се известуваат студентите дека теминот за пријавување на испити во престојниот септемвриски испитен рок е предвидено да биде од 17 08 до 22 08 2020.   Пријавувањето е задолжително по електронски пат со алатките на Iknow системот.   Пријавувањето вклучува и уплата на тековните трошоци: 15 ден. за пријавување (прв пат) или, 315 […]

Јунски испитен рок

Известување Се известуваат студентите дека терминот за пријавување на испити за престојниот јунски испитен рок е предвидено да биде од 20 05 (среда) до 29 05 2020 (петок). Пријавувањето ке биде единствено по електронски пат со користење на алатките во I Кnow  системот. Пријавувањето воедно вклучува и уплата на тековните трошоци. Трошоци за уплата: 15 […]