Известување

Испитот фармакологија и токсикологија ќе се одржи на 25 09 од 13 часот.