Избери традиција, избери квалитет, избери го УКЛО, Ветеринарен факултет – Битола

Избери традиција, избери квалитет, избери го УКЛО, Ветеринарен факултет – Битола