Известување

Известување

Согласно одлуката донесена на ННС на ден 01 06 2020 за реализација на испитите во јунскиот испитен рок, студентите имаат право на избор за полагање на испитот со физичко присуство или on line полагање.

      Студентот има обврска електронски (e-mail) да го извести предметниот професор за изборот на начинот на реализација на испитот најдоцна 3 дена пред датумот на полагање.

pozdrav