#EuvsVirus Hackathon – ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ХАКАТОН ОРГАНИЗИРАН ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Пандемијата беше повод Европската комисија да го организира најголемиот хакатон #EUvsVirus чија цел е да се помогне во борбата против корана вирусот.

УКЛО и официјално е избран за партнер на #EUvsVirus Hackathon и како голем поддржувач на #EUvsVirus Hackathon ги повикува и охрабрува сите поединци и/или тимови од УКЛО да се вклучат со идеи за актуелни решенија особено затоа што може да учествуваат и лица  без особени компјутерски  вештини.

 

Повеќе информации на линкот – https://euvsvirus.org/

Facebook – https://www.facebook.com/EUvsVirus

Linkedin – https://www.linkedin.com/company/euvsvirus

Twitter – http://twitter.com/EUvsVirus

Instagram – http://instagram.com/EUvsVirus

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCGp4HTHghLo8gRP_jWMA2TA/