Известување

Се известуваат студентите од трета и четврта година кои ги запишале предметите “Биологија и патологија на пчели” и ” Радиобиологија и радијациона хигиена” кај Проф др Гоце Костовски, воведно предавање по двата предмети професорот ке се одржи на 26 02 2020 во 9 и 30. Присуството е задолжително.