Известување за студентите од I година

Се известуваат студентите дека при упис на II семестар мора задолжително да достават потврда за извршен систематски преглед.