ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
На ден 27 12 2019 со почеток во 11 часот, кандидатот Ангелина Огненовска, ќе го брани дипломскиот труд со наслов ” Значење на клиничката слика и базичната хематолошка анализа при дијагностика на Лајшманиоза кај кучиња”. Одбраната ќе се одржи во предавална број 4 на Ветеринарен факултет Битола.