Прелиминарен повик за изразување интерес за аплицирање за мобилности во рамките на програмата Erazmus+

Прелиминарен повик за изразување интерес за аплицирање за мобилности во рамките на програмата Erazmus+ за академската 2020/2021 година. https://uklo.edu.mk/news/view/1336