ПОЧИТУВАНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ БИТОЛА Е ВО ИЗРАБОТКА